Privacybeleid

I. Bescherming van uw persoonsgegevens

De Thermen BVBA, gelegen te Tolstraat 34 A 9320 Nieuwerkerken met ondernemingsnummer 0432.877.804, verbindt zich ertoe om uw privacy en uw persoonsgegevens te beschermen.

Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

II. Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens?

De Thermen BVBA verzamelt, verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens in het kader van de commerciële handelingen die het dient te voeren.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid beschreven in de bovengenoemde AVG-verordening.

III. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen en gebruiken de identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoon en emailadres.

IV. Met wie delen we uw gegevens?

De gegevens die wij over u verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen overgemaakt aan de instellingen die wettelijk ertoe gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen.

De Thermen BVBA zal geen persoonsgegevens bekendmaken aan derden voor direct marketing doeleinden.

V. Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard de tijd die nodig is voor het voeren van commerciële daden alsook voor de opgelegde wettelijke termijnen.

VI. Hoe kunt u uw rechten aanwenden in het kader van de AVG?

U hebt het recht om te allen tijde een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of de informatie die wordt bewaard juist is en/of om deze informatie te verbeteren of bij te werken. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden gewist als er geen verzoek van u in verwerking is. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, zal uw verzoek worden ingewilligd en verwerkt.
Indien u meent dat uw rechten worden geschonden, kunt u ons dit ook laten weten.
Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u gegevens kunt bekijken en eventueel verbeteren.

Stuur uw verzoek naar het volgende e-mailadres : sauna@thermen.be

VII. Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

De Thermen BVBA heeft een aantal elektronische en administratieve procedures en hardwarevoorzieningen geïmplementeerd. Ze evalueert deze regelmatig opnieuw en voert updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste verwerking uit te voeren.

Het personeel van De Thermen BVBA dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan het leveren van de diensten waarvoor ze is bedoeld.

Laatste update : Augustus 2018